Yangınlar, ormanlar ve otlaklar üzerinde yayıldıkça toksik hava kirleticilerinin önemli bir kaynağı olan yoğun duman üretir.