Göçmen Kuşlar Tehlikede Giriş: Göçmen kuşlar, zamanlarının önemli bir bölümünü göç ederek geçirirler ve genellikle kışlama ve üreme alanları arasındaki uzun yolculukları bölümlemek için birden fazla duraklama noktası kullanırlar. Bu yüzden, yangınlar patlak verdiğinde kuşlar tehdidi önlemek için uçup uzaklaşırlar. Kuşlar, çevrelerindeki ortama uyum sağlamak için görme ve koku gibi duyularını bir arada kullanırlar. Ancak, […]